UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE “ZORA” – PRILIŠĆE 1925
Sjedište je u “Zavičajnom domu”, Srednje Prilišće 2., 47273 PRILIŠĆE

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Žiro račun: 1190196476 Karlovačka banka d.d.

IBAN: HR2624000081190196476

Reg. br. Udruge   04000196

Mat.br. posl. subj. 01037366

RNO (Reg. neprof. org.) 0311778

U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa udruga djeluje na području Župe Sv.M.Magdalene, a tu pripadaju sela: Prilišće, Vukova Gorica, Ladešić Draga, Jakovci, Culibrki, Račak, Glavica i šire.

Osnovna djelatnost Udruge je očuvanje kulturne i prirodne baštine; promicanje narodne tradicije i stvaralaštva na svim područjima kulturnog, umjetničkog i društvenog života našega kraja te razvijanje kulturnog i prosvjetnog stvaralaštva.

Sekcije: FOLKLORNA, TAMBURAŠKA, PJEVAČKA, ETNOGRAFSKA, POVJESNO-LITERARNA I LIKOVNO-OBLIKOVNA

zora-tamburasiGodine1925.,  mladi obrtnici i napredni mještani osnovali su u Prilišću  Tamburaško i prosvjetno društvo ZORA. Društvo je tada bilo nositelj prosvjetiteljstva u našem kraju a djelovalo je u četiri sekcije s posebnim stvaralačkim zanosom.

Godine 1990. prilikom otvorenja telefonije, započeli smo s pripremama kako bi 1994. godine ponovno obnovili rad društva s prvenstvenim ciljem očuvanja naše kulturne i prirodne baštine. A godine 2008. promjenili smo naziv društva. (nv)

Amblem

zora-u-vrbovskom

Udruga ima znak koji zadržava oblik pečata iz 1925 godine. U gornjem dijelu je tekst: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine, a dolje “ZORA“- PRILIŠĆE 1925 (godina osnivanja).

Oblikom podsjeća na tamburu. Okomito u amblemu dominiraju “lanci-okovi”, simbol kojega u ruci drži prvi zaštitnik ovoga kraja Sv. Leonard. Srednja karika simbolizira otvor na tamburi. Povezane tri karike simboliziraju međusobnu povezanost tri Prilišća i povezanost Prilišća sa susjednim selima (prvenstveno Ladešić Dragom i Vukovom Goricom) itd.

Četiri vodoravne linije simboliziraju tamburaške žice (“farkaš-štim”), odnosno linije s notama, kao i “rubiće” na “kikljama” i na košuljama. Crveni kvadrati lijevi i desno su nacionalno obilježje, a s bijelom bojom i plavom koja simbolizira Kupu, čine trobojnicu. Gornji dio simetrično je ukrašen lišćem lipe i “tepke ruške” Naziv Udruge i skraćeni naziv Udruge, kao i sjedište i znak Udruge, mijenjaju se odlukom Skupštine. Naziv Udruge istaknut je na zgradi u kojoj je njezino sjedište i etnografska zbirka. (nv)