Oni koji su se rodili i živjeli u Prilišću znaju svaki kutak zemlje bilo da su na njoj teško radili, napasali blago ili se oko nje sporili ili sudili. Navodimo imena karakteristična za parcele i tipična mjesta i dijelove sela poznate svim Prilišćanima složena po abecedi:

 • Antonovo brdo,
 • Basari, Bestići, Breber, Brežđe, Brig (Doljnjeseljanski, Kepski, Gornjeseljanski)
 • Cerovac
 • Dejanska lokva, Dejanski boki, Doljnje polje, Doljnje Selo, Draška, Drum, Dubrava, Dugave, Dugi Slogi
 • Gaj, Gmajna, Gojtani, Gojtanska Luka, Gornje polje, Gornje Selo, Graba, Grabari
 • Hrastik
 • Jahe, Jarčevica, Jarki, Jelačica
 • Kepci, Kepska Ladešićka, Kesac, Krči
 • Ladešićka, Lisakov bok, Liska, Lokvina, Lončarićka, Luka
 • Mača Draga, Mali Dili, Mali Slogi, Martenice, Medoška, Meja, Miličićka, Milino brdo, Mlikarke, Mračaj, Murišće
 • Nadbrig
 • Njivica
 • Ograda, Opara, Opelj,
 • Pasika, Penčevka, Podbrig, Pod Jelačicom, Pod Lončarićkom, Pod Mejom, Potok, Pri Vruljici, Prisadišće,
 • Rupa, Rosova draga,
 • Seline, Sladići, Sladićka lokva, Slošci, Srivanske drage, Staro Zobišće, Strana
 • Šakićke, Šepečka,
 • Topolik, Trsnatove drage,
 • U Kovači, U vrati
 • Varleće brdo, Veliki bok, Vidonić put, Vidonići, Vruljica, Vusko polje, Vušivka
 • Zdenac, Zobišće