Mjesni odbor Prilišće pokriva područje Gornjeg, Srednjeg i Donjeg Prilišća i Ladešiće. Ostali dijelovi Priliške župe, odnosno Vukova Gorica i nenaseljeni Račak su u MO Vukova Gorica, Jakovci u MO Kunići, a Culibrki u MO Netretić. Zadnji izbori za vijeća mjesnih odbora u Općini Netretić održani su 2006. godine i sadašnji im mandat traje do proljeća iduće godine.

Donje PrilišćeVijeće MO Prilišće broji sedam članova od kojih je petero izabrano s Nezavisne liste i dvoje s liste HDZ-a. Predsjednik Vijeća je Josip Volović, zamjenik Juraj Šubašić a tajnik Branko Pavlaković. Radi lakšeg djelovanja, svaki od članova Vijeća zadužen je za pojedinu djelatnost ili resor. Stoga je, neposredno obraćanje mještana pojedinom članu, najbrži put rješavanja određenog zadatka ili objektivnog problema:

 1. Franjo Ladešić - Javni putovi i zimska služba
 2. Branko Pavlaković - Zajednička rasvjeta i komunalna naknada
 3. Ivan Šimunović - Komunalni red i čuvanje okoliša
 4. Vladimir Volović - Groblje i crkveni objekti
 5. Juraj Šubašić - Zajednički objekti i udruge
 6. Nikola Budački - Zdravstvena i socijalna skrb
 7. Josip Volović - Društvena događanja i informiranje

O dosadašnjem radu u MO Prilišće

Srednje PrilišćeIako je prošlih godina Vijeće donosilo ambiciozne Planove rada, tek djelomično ih se uspijevalo realizirati. Zahvaljujući trudu lijepog broja mještana i financijskoj pomoći Općine, a ponajviše velikoj požrtvovnosti Odbora za uređenje groblja, okoliš vječnog počivališta, mrtvačnice i kapele sv. Leonarda poprimili su monumentalni izgled dostojan mjesta i sadržaja i već sada pobuđuju divljenje svih namjernika, iako će ovaj prostor tek, potpunim dovršenjem započetih radova, zasjati u pravoj i uzvišenoj punini.

Zaslugom, ponajviše Udruge za očuvanje kulturne i prirodne baštine Zore i predsjednika Nikole Volovića, restauriran je miljokaz u Gornjem Prilišću i lijepo uređen okoliš, kao značajan doprinos 200-godišnjici Lujzinske ceste.

Gornje PrilišćeZapažen doprinos dali su naši vatrogasci koji, uz brigu za požarnu preventivu i uspješno sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima, održavaju uzoran red ne samo oko svog Doma nego čiste i uređuju i središte sela. Trudio se također i Odbor za putove, a dobra je bila suradnja i sa Crkvenim odborom.

Obzirom na brojne i velike potrebe, i podosta dobrih ideja za čiju je realizaciju potrebno višegodišnje nastojanje, Vijeće MO predočuje:

Prijedlog plana rada MO Prilišće za 2009. godinu

 1. Inzistiranje da investitor Autocesta Rijeka –Zagreb konačno izvede:
  • izlaz puta Gor. Prilišće – Ravnice – Vodena Draga na Riječku cestu,
  • sanira u garantnom roku put Sr. Prilišće – Cerovac (nakon izgradnje vodovoda),
  • sanira prolaz ispod podvožnjaka Cerovac kod PUO Vukova Gorica.
 2. Rekonstrukcija i uređenje puta Gornje Prilišće – Ravnice – Gaj (put od kapelice do Riječke ceste), u suradnji sa Šumarskom savjetodavnom službom iz Karlovca.
 3. Nabava kamene sipine (100m3) za održavanje zajedničkih putova i ugradnja.
 4. Organizacija zimske službe preko Općine Netretić.
 5. Nabava i postava nadstrešnice na autobusnom okretištu u Sr. Prilišću.
 6. Nastavak uređivanja okoliša crkve i groblja.
 7. Komunalni red na okućnicama i parcelama uz cestu i putove.
 8. Uređenje cestovnog pojasa za 200-godišnjicu Lujzijane.
 9. Suradnja s Udrugom Zora oko obilježavanja 200 god. izgradnje Lujzinske ceste.
 10. Zajednička uredska prostorija za MO i DVD u Vatrogasnom domu
 11. Uredsko opremanje i kompjuterizacija za potrebe MO.
 12. Inicijativa za saniranje preostalih ne-uvjetnih odlagališta.
 13. Postupno uređivanje desne obale Kupe (pristup i prohodnost).
 14. Doprinos ažuriranju i popunjavanju internetske WEB stranice Prilišća.
 15. Osposobljenje neispravne hidrantske mreže.
 16. Inicijativa za postupnu zamjenu zastarjelih žarulja javne rasvjete.
 17. Stvaranje baze podataka za MO.
 18. Suradnja s DVD-om i Općinom na dovršenju višenamjenskog igrališta.

Vijeće mjesnog odbora je svjesno da se ovako opsežan Plan neće uspjeti realizirati u potpunosti i da će financije biti najveća zapreka. Stoga treba ovaj Prijedlog tretirati kao dugoročniji Plan potreba. Zajedničkim nastojanjem i svestranijim angažiranjem, rješavajući bilo koji zadatak, valja pokušati ostvariti Plan u čim većoj mjeri. No, i samo pokretanje rješavanja nekog zadatka, dobro je došlo.

Vijeće predlaže ove aktivnosti, ali će rado primiti svaku dopunu i primjedbu, i biti zahvalno svakom supredlagatelju, pogotovo ukoliko se predloži i način realizacije te realno osiguranje potrebnih sredstava.

Uključivanje većeg broja žitelja MO, kako stalnih tako i povremenih, uvelike može oplemeniti nastojanja da nam zajednička sredina bude opremljenija, bolje uređena i očuvana, ljepša i ugodnija. (jv)