Prezimena

Ljudi iz Prilišća ima po cijelom svijetu. Radi lakšeg pronalaženja, a i da ostane zabilježeno, slijedi popis prezimena u Prilišću grupiranih po tome kako se često pojavljuju kao i po tome koja od njih su najstarija. Naravno od starih prezimena iz Prilišća neka se danas ne pojavljuju.
Vjerujemo da će rubrika o prezimenima priliške Župe biti mnogima zanimljiva, ponajviše onima koji žele saznati nešto više o svom porijeklu ili pronaći nepoznate rođake. Svi mi imamo po četiri prabake i četiri pradjeda. Tko su oni i gdje su živjeli? Gdje su danas njihovi potomci, naši daljnji rođaci? Bar neki od njih željeli bi nas upoznati! Zahvaljujući mogućnostima koje nudi Internet, mnogi su već ostvarili takovo htijenje.

U opisima koji će uslijediti, svi kućni brojevi koji će biti navedeni su stari (prvi) i počinju od Vukove Gorice i rastu u smjeru Ladešić Drage, suprotno novoj (sadašnjoj) numeraciji.

Za početak, držeći se abecede, početi ćemo s prezimenom Basar, kojih danas ima daleko više širom svijeta nego u Prilišću, a zajedničko traženje omogućilo je da dio njih u Americi sazna odakle potječu.

Sljedeće prezime koje ćemo obraditi nije odabrala abeceda, već ga je odredilo javljanje na našu stranicu gospođe Winkler iz Beča, čiji je pra-pradjed rođen u Prilišću, a treće prezime, o kojem ćemo pisati, neka bude ono, koje zanima upravo Vas! (jv)

Najčešća prezimena u Prilišću

Basar, Bendeković, Bestić, Boljkovac, Cunić, Čoholić, Erdeljac, Gojtan, Haramić, Jacović, Jakšić, Ladešić, Lorković, Luić, Pavičić, Pavlaković, Sladić, Šimunović, Šubašić, Vidonić, Volović, Žunić.

Češća prezimena u Prilišću

Bahorić, Draganjac, Dukovčić, Komanac, Skube, Starešinić, Šebalj, Škrtić, Vinski,

Rjeđa prezimena u Prilišću

Čadonić, Franković, Gluščić, Habajac, Ivanušić, Katušić, Lapić, Laslavić, Marinović, Markić, Milčić, Mušić, Novosel, Polović, Radujković, Rožman, Salaković, Sečanj, Sečen, Sinčić,

Najstarija prezimena u Prilišću

Basarović, Bursić, Čalić, Domić, Dubanović, Dubrović, Kacan, Luić, Milinović, Pavičić, Raspović, Rudanović, Sestrić, Straho(j)ević, Šimunović, Šubašić, Šuranović, Šutilović, Zečković, Zelenković,

Starija prezimena u Prilišću

Baletić, Basar, Bendeković, Cunić, Čoholić, Dejan, Gojtan, Haramić, Jacović, Jakšić, Janaković, K(e)rvavac, Komanac, Koranić, Milić, Perkan, Pleskina, Sestrić-Diak, Sestrić-Šakić, Sladić, Šimunović-Kepac, Šimunović-Židov, Vidonić, Volović, Žunić

Prijašnja prezimena u Prilišću

Adlešić, Alić, Balagović, Barac, Brinski, Bubaš, Butina, Cvetojević, Čemas, Čepuran, De(j)an, Dokman, Gašparović, Gojak, Grubešić, Horvat, Sladić-Juratović, Miketić, Milinković, Otujac, Papić, Peraković, Plavčić, Pongratz, Sestrić, Sršić, Strhavić, Šibenik, Šoštar, Špehar, Veselić, Vrućina, Vukobratić, Vulaković, Žagar

Tražim mog pretka – rođaka

Upišite podatke koji nam mogu pomoći i Vaše osobne podatke i kliknite na Pošalji:

Želim saznati:
Najviše me zanima:
Poznato mi je:
Vaše ime:
Vaše Prezime:
Vaša Adresa:
Vaša email adresa:

Nadimci

Nadimci se često koriste u razgovoru i spominjanju suseljana. Mnogi ljudi su poznatiji pod svojim nadimkom nego prezimenom, pogotovo kad ima više ljudi s istim prezimenom. Navodimo ih po abecednom redu:

Ađutant, Aničak
Babica, Ban, Banica, Barbir, Barbirica, Baričkovi, Bazo, Belac, Beli, Bezbrkica, Bimbica, Boban, Brajica, Brdar, Bukara, Busa
Car, Carica, Carovi, Cestar, Cetinka, Cicman, Cukar
Čepuran, Čikar, Čuholićka, Čade
Ćiće, Ćućak
Dacar, Dačo, Dejan, Doktor, Doktorica, Doljnji Gojtan, Draganjka, Druže
Đile
Ferkić, Fiškić, Franjina, Franjuša, Franjok, Furman
Galeb, Gojačka, Gojtan dolnji. Gojtan gornji, Gornji cestar, Grabar, Grabrijanka
Hazo, Hajdenić, Heko, Hrtićan
Ivadin, Ivaš, Iveć, Ivićak
Jankaš, Jankoč, Jelini, Johovka, Josipovka, Jožaš, Juraš, Juraška, Jurotini, Jula
Kapara, Katičak, Kepac, Klaus, Knez, Kovač, Kovači, Kovačica, Kranjčev, Krisnik, Krznar
Lapija, Lešovka, Linartov, Lorkovski, Lovreć
Ljubini
Major, Masnica, Markuz, Martinovka, (Matljinka?), Mežnar, Micanka, Mihalj, Mihatin, Mihok, Miketić, Mikin, Mikulica, Mesička, Mežnarski, Mikuličini, Morija, Mravunac, Mravunčica, Mrsnarka, Muđer, Muman, Mus
Nacestar
Ordinanc (Ordinac, Vordinac, Vurdinac)
Paco, Padobranac, Pek, Pereta, Pezina, Pilica, Pintar, Planinac, Plavac, Poštarica, Poštar, Pribanjčica, Primorac, Prošijan, Pumpica, Puh, Purećka
Rošo, Ruškar
Sajorka, Sajko, Sestrići, Severinac, Sivi, Skubeči, Sort, Srečinka, Srivan, Stričevi, Suhorac
Šestak, Šime, Škavurini, Šnajdar, Šoštar, Šoštarovi, Štefanac,Šubo, Šubašići
Tišljarica, Traturac, Tukić
Valentin, Verde, Vidinjak, Vidonjski, Vidov, Vinder, Vrabac, Vujčevi, Vukin
Zagorac, Zgrabna, Zvonar
Žagar, Židov, Žunićev, Žunićki, Žutava