Članovi društva Zora poslali su novu natječajnu dokumentaciju na Zakladu za razvoj partnerstva i civilnog društva Istra, za natječaj pod nazivom: „Naš doprinos zajednici“. Inicijativa nosi naslov: „Put Aleksandra Salingera“.

Zaklada Istra je pismeno potvrdila ispravnost dostavljene dokumentacije pa preostaje pričekati odluku komisije za dodjelu sredstava, a to ovisi o mnogo čemu...

Ciljevi koji se postižu provedbom predložene građanske akcije pod nazivom „Put Aleksandra Salingera“su:

- očuvanje povijesne i kulturne baštine, te doprinos u razvoju ruralnog turizma,

- poticaj za provedbu novih inicijativa za oživljavanje seoskih sredina,

- poticanje mještana na akcije razvoja i zaštite svojega kraja,

- poticanje socijalne kohezije kroz dobrovoljne akcije od koristi za cijelu zajednicu u ruralnim sredinama.

Koji rezultati se očekuju provedbom ove akcije:

- mjesto dobiva na povijesno-kulturnom značaju,

- ova inicijativa je u znaku zahvalnosti za značajan prosvjetno-kulturološki doprinos učitelja Aleksandra Salingera čitavom ovom kraju,

- mobilizacijom mještana i članova udruge promovirati će se i ojačati duh zajedništva kroz provođenje akcija u mjestu od opće koristi,

- potvrdit i ojačat će se međunarodna suradnja između Hrvatske i Slovenije.

Općina Netretić je partner u provedbi ove akcije mještana, a planirano je i solidarno učešće mještana u materijalnim troškovima i radu, te donacije poslovnog sektora. 

1-Zaklada-Istra

(2015-10-28, NV)