U svom dugogodišnjem domu u Švedskoj umro je Miho Čoholić. Rođen je 24.10.1924. godine u Donjem Prilišću, doživio je 93 godine i 10 mjeseci.

Njegova supruga Angela iz Kovačnice (Preloka) umrla je prije nekoliko godina i po vlastitoj želji pokopana je na groblju u Preloki...

Ovu tužnu vijest javili su njegova kčer Minka i sin Alojzij (oboje članovi Društva Zora - Prilišće).