Ana Bočić r. Boljkovac, preminula je 18.8.2017. u 80. godini. Rođena je u Vukovoj Gorici, nastavnica po struci, većinu radnoga vijeka provela je u školi V. Karas na Švarči u Karlovcu.