Đurđa Šubašić, r. Dukić - preminula je 25.3.2017. godine. Rođena je u Karlovcu 29.4.1931. Bila je učiteljica u Prilišću 1953. - 1955., "vukovčanska snaha", kasnije je radila u školi V.Karas na Švarči u Karlovcu.