Umro je u Kanadi (Calgary) 26. siječnja 2012. godine, a rođen je u Srednjem Prilišću 29. svibnja 1946. godine. Pedesetih godina njegovi roditelji Franjo i Ana preseljavaju s djecom Ankom i Nikolom u Donje Prilišće, u Vidoniće. Ubrzo otac umire u najboljoj životnoj dobi, sestra se udaje i odlazi u Kanadu. Mika, ili Šubo, kako smo ga zvali, tih godina živi sa selom i za selo. Tada je susjed susjedu mnogo značio, u dobru i u zlu. U susjedovu kuću se ulazilo kao u svoju a Mika je bio omiljen „gost". Vrlo snažan mladić, vesele naravi, uvijek je bio na pomoć u poslovima za koje je trebala veća snaga. (Zanimljivo, tada je u selu bilo više ljudi koji su bili neuobičajeno jaki!) Oženio se za Katicu Vručinu iz Donjeg Prilišća, imaju troje djece i nekoliko unučadi. U Kanadu su otišli prije 40 godina. Mika je volio svoj rodni kraj u kojega je češće dolazio...
U Kanadi ima više kratkih informacija, upišite: nikola subasic nick