Konferencija je održana u Centru Gervais, u Opatiji od 19 do 22.11.2019. (Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Zora - Prilišće imala je dva predstavnika.)

Zanimljiva i poučna predavanja pratilo je oko 300 sudionika iz 15-ak zemalja Jugoistočne Europe, među kojima najbrojniji predstavnici lokalnih akcijskih grupa (LAG), koji provode “lokalni razvoj vođen zajednicom” na svojim područjima.

Svoj osobit doprinos dalo je više od 20 znanstvenika u tri znanstvene sesije, te predstavnici Europske komisije iz Glavne uprave za poljoprivredu i drugi – sve autoriteti s više od 20 godina iskustva u provedbi i istraživanju LEADER pristupa. LEADER je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutim na lokalnoj razini radi oživljavanja ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta.

Predstavnici LAG-ova i FLAG-ova iz jugoistočne Europe imali priliku razmijeniti iskustva i pronaći partnere za projekte na SEE LEADER NetworkingFair-u, a na LEADER/CLLD forumu istaknute su najvažnije smjernice za programiranje sljedećeg proračunskog razdoblja EU pred predstavnicima Europske komisije.

Glavni organizator konferencije bila je LEADER mreža Hrvatske (LMH), krovno udruženje lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju i ribarstvu (LAG-ova i FLAG-ova),

– S nama su danas kolege od Baltika, preko Poljske do Grčke, zajedno ćemo artikulirat važne ciljeve koje želimo komunicirati s tijelima Europske komisije čiji su predstavnici ovdje s nama, ali i s našim ministarstvom te agencijom za plaćanje kako bi se unaprijedio proces planiranja i programiranja sljedećeg programskog razdoblja. LEADER metodologija donosi decentralizirana sredstva za rad koja se usmjeravaju u ruralna i ribarska područja gdje članovi lokalne zajednice sami odlučuju na koji način će potrošiti dodijeljena sredstva. S nama su danas kolege od Baltika, preko Poljske do Grčke, zajedno ćemo artikulirat važne ciljeve koje želimo komunicirati s tijelima Europske komisije čiji su predstavnici ovdje s nama, ali i s našim ministarstvom te agencijom za plaćanje kako bi se unaprijedio proces planiranja i programiranja sljedećeg programskog razdoblja. LEADER metodologija donosi decentralizirana sredstva za rad koja se usmjeravaju u ruralna i ribarska područja gdje članovi lokalne zajednice sami odlučuju na koji način će potrošiti dodijeljena sredstva.

Zemlja partner prve konferencije je Republika Slovenija – čiji su predstavnici sudjelovali u organizaciji konferencije:

– Drago nam je da smo sudjelovali u organizaciji ovako velike konferencije. Dosta smo involvirani u aktivnosti u provođenje LEADER-a kako u Sloveniji tako i u Europi. Naš interes je da pokušamo na neki način pojednostaviti neke postupke oko provođenja programa, te da LAG-ovi pronađu neki svoj način kako bi što bolje radili, dodao je Aleš Zidar, voditelj LAG-a med Snežnikom i Nanosom i predsjednik Društva za razvoj slovenskoga podeželja.

U Hrvatskoj postoji 54 LAG-a i 14 FLAG-ova - 68 LEADER/CLLD organizacija, koje raspolažu alokacijom od 98 milijuna eura u okviru sadašnjeg proračunskog razdoblja, sufinanciranog iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

CLLD je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu ka održivoj budućnosti.

– Ovo je za mene bio izuzetno važan skup, jer je koncept skupa jednako relevantan za „decision makere“ i za LAG-ove. Također, duboko cijenim priliku da čujem što kolege, koji duže imaju kontakta sa znanstvenom perspektivom za LEADER, što mogu reći na tu temu, istaknula je Natalija Bogdanov s Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu te dodala da je izuzetno sretna što je imala privilegiju sudjelovati na ovoj konferenciji.

LAG-ovi ne postoje da bi koristili Europsko financiranje, oni postoje da bi koristili društvenu koheziju te kreirali društveni kapital i društvenu dinamiku. Uistinu uspješni LAG-ovi su oni koji koriste Europsko financiranje koje imamo sada da bi se financijski osamostalili i da bi zarađivali na temelju društvenog kapitala koji su stvorili u zajednici, poručila je Marija Roglić iz Montpellier Management Instituta iz Francuske.

Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu istaknuo je da je ključno osigurati da institucije iz javnog sektora imaju kapacitet da bi mogle osmisliti projekt te da bi mogle uspješno aplicirati i ‘povući’ predviđena financijska sredstva.

Glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske, Bojana Markotić-Krstinić, na završnom panelu zahvalila se svim stručnjacima i kolegama, te posebno se zahvalila kolegama iz inozemstva koji su došli u Hrvatsku da nam pomognu da sagledamo dostignuća u njihovim zemljama.

Osim službenog djela, konferencija je imala i onaj ležerniji. Za sve goste pripremljena su četiri zanimljiva izleta čiji je cilj predstaviti ono najbolje što naš kraj nudi.

U ponudi je bila Eno gastro Tour, Maritime Heritage Tour, Cultural Heritage Tour te Best Practice Tour koji će sudionike odvesti put Slovenije.

Kuća od Belice i Peknjica u Kastvu, posjet Kući lovranskega guca u Lovranu, Eko muzeju u Mošćeničkoj dragi te Brseč i Mošćenice samo su neke od lokacija koje su gosti konferencije imali prilike upoznati u Hrvatskoj, dok su u Sloveniji gosti posjetili Ilirsku Bistricu.

Uz ovaj gastro i kulturni dio organizatori su pripremili i koktel party u Angiolina Beach Baru, gala večeru u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner i koncert Riccarda Staraja & Midnight blues banda u klubu Gervais.

pripremio: N. Volović, 25.11.2019.

Izvori:
Portal Fiuman.hr,   Glas Istre,   Tiskani materijali s konferencije,  Vlastite snimke, zabilješke i dojmovi

Pogledajte sažeti video-izvještal: https://www.facebook.com/seeleader2019/videos/279830076249356/

11223345567111112