Zastrašujući podaci iz neslužbene demografske studije za Prilišće, našu Župu i za Općinu Netretić, zapravo ne iznenađuju, vidljivi su svima. Do 2051. godine naša župa imat će čak četiri sela bez stanovnika, a jedno selo je već nestalo. Niti jedno selo u Općini Netretić, prema ovoj neslužbenoj studiji, neće imati niti polovicu sadašnjeg broja stanovnika. Općina Bosiljevo još gore a Općina Ribnik je već sada od 556 hrvatskih općina i gradova na zadnjem mjestu, zajedno s jednom dalmatinskom općinom...

Demografski podaci za 2018. godini za čitavu RH, nažalost isto su porazni. Hrvatska je u protekloj godini izgubila čak 15.761 stanovnika! U Karlovačkoj županiji nastavila se “bijela kuga” – u 2018. godini na području naše županije rođenih je 962, a umrlih čak 1.933, odnosno, bilo je 971 umrlih više nego rođenih!

03.11.2019. - N. Volović