Općina Netretić je započela sa radovima na proširenju puta od glavne ceste do groblja u dužini 350 metara. Točnije, "čisti" se trasa puta iskolčena temeljem geodetskog snimanja na osnovu gruntovnog izvatka. Puno vremena je moralo proći, uz mnogo neuspjelih dogovora u kojima su ideje i želje Odbora za groblje i velike većine korisnika groblja bile onemogućene, da bi sada  konačno došlo na red uređenje ovog najvažnijeg i najprometnijeg puta u Prilišću. Dugačka je priča ove ružne prošlosti pa je bolje i ne spominjati sve te nesretne i zločeste okolnosti. Konačno i normalno, sve je došlo "na svoje", a to prvenstveno treba zahvaliti promjenama u Općini u kojoj se posljednjih godina ipak uvode demokratska načela u upravljanju, pa se tako i dugogodišnja nepravda prema ovom kraju ispravlja.

Za kvalitetnu izvedbu puta potrebno je usaglasiti i dogovoriti brojne strukovne detalje, te obaviti dodatne dogovore s vlasnicima parcela uz put.

Prije desetak godina, prilikom već sklopljenog sporazuma između Općine i vlasnika jedne parcele, bilo je planirano višak kvalitetne zemlje odvesti na igralište i time završiti i imati lijepo uređeno igralište. Je li to sada ostvarivo?

20.09.2019. - NV

Obratite pažnju na crvene markere-kolčiće koji označavaju stvarnu trasu puta!

12345678

 

A danas, 23.09.2019. put izgleda ovako:

30 LI31 LI32 LI33 LI35 LI3637 LI