U subotu 1. lipnja 2019., u Prilišću je u organizaciji Udruge Zora i u suradnji s Osnovnom školom Netretić, održana likovna radionica izrade zastavica s motivima biljnog i životinjskog svijeta uz rijeku Kupu.

Program radionice osmislila je i provela članica Zore likovna pedagoginja Tanja Kovačić. U radu s učenicima pomagala je članica ULAK-a Štefica Pavlaković koja je vodila prošlu dječju likovnu radionicu u Žuničima (Slo).

Polaznici su bili učenici pretežno viših razreda OŠ Netretić i područne škole Jarče Polje, te učenici koji pohađaju druge osnovne škole.

Kroz ovu radionica ostvareno je nekoliko ciljeva:

- istražiti različite oblike boje i teksture u neposrednoj okolini,

- razvijati sposobnosti opažanja, likovnog mišljenja i izražavanja  

  kroz  zadanu likovnu tehniku,

- usvojoiti znanja o važnosti biološke raznolikosti,

- razvijati osjećaj i potrebu za očuvanjem okoliša.

Motivi: cvijet, list, leptir, roda, siva čaplja, orao, jastreb, šišmiš...

Ključni simboli: znak, piktogram, čitljivost vizualne poruke, stilizacija, simbolika boje, mimikrija...

Likovna tehnika: kombinirana tehnika kolaža i crteža.

Korelacija: biologija.

Materijali: bijeli ili obojeni papir za podlogu, štapić od lijeske, raznobojni kolaž papir, škare, ljepilo, crni tuš i kist.

Likovna radionica je provedena u vremenu od dva nastavna sata, uz motivaciju razgovora, analitičkog promatranja i istraživanja. 

Praktičan rad proveden je u ugodnom druženju, međusobnom upoznavanju, razmjeni vještina i poticanju na suradnički odnos.

(02.06.2019.)

11111111111111111111111111111111