ESF - Program Europske unije „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Mobilnost 65+  Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Udruga Zora je pripremila i poslala natječajnu dokumentaciju na gornji naslov. Zasluga je to tajnice udruge Barbare Franković. Ovih dana je iz Ureda za financiranje i ugovaranje eu projekata stiglo rješenje o prihvaćanju ovog našeg projekta pa ulazi u fazu procjene kvalitete.

Kratki opis projekta - Svrha i opravdanost

Specifični cilj:  Osigurati uslugu prijevoza za osobe starije od 65 godina na području Općine Netretić

Opći cilj: Doprinijeti povećanju socijalne uključenosti osoba starijih od 65 godina širenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici

Pružanjem usluge prijevoza povećava se mobilnost starijih osoba na području Općine Netretić, a osiguravanjem mobilnosti povećava se kvaliteta života i socijalno uključivanje najranjivijih skupina. Projekt ima vrlo velik utjecaj na zajednicu budući da se otvaraju i brojne druge mogućnosti kao što su slobodne aktivnosti. Vrijednost je 929.000 kuna, trajanje 24 mjeseca.

Prema popisu stanovništva iz 2011. (Državni zavod za statistiku) u Općini Netretić (Karlovačka županija) živi 2.862 stanovnika, od toga je 717 osoba starije od 65 godina. Prema priopćenju Državnog zavoda za statistiku br.7.1.3., procijenjeno je da na području Karlovačke županije u 2016.g. živi 120.321 osoba, dok je 2012.g. živjelo 126.997 osoba te je zabilježen pad od 5,26%. Budući da Općina Netretić obuhvaća ruralno područje za pretpostaviti je da je situacija još lošija, odnosno manji je broj stanovnika, a u ukupnom broju sve je veći broj starijih osoba.

Zbog iseljavanja mladih uglavnom prevladavaju staračka domaćinstva, a zbog velike raspršenosti mjesta i samih kuća u mjestima, ljudi su otuđeni jedni od drugih. Javni prijevoz postoji za vrijeme škole i to dva puta dnevno, dok za vrijeme praznika uopće ne postoji, što znači da su gotovo tri mjeseca u potpunosti nemobilni. To je vrlo diskriminirajuće budući da osobe starije od 65 godina koje same ne mogu ili ne upravljaju vozilom moraju plaćati svaki izlazak iz kuće, bilo to kod doktora ili u trgovinu. S obzirom da se radi o starijem stanovništvu, odlazak kod doktora ili na kojekakve terapije je neizostavan.

Vrlo često moraju odbiti i doktora i terapiju jer si ne mogu priuštiti svakodnevno putovanje. Drugi problem je neinformiranost, ali i nepovjerenje zbog učestalih prijevara starijih osoba pa je potrebno raditi na promociji Europske unije i njenih projekata te mogućnosti koje ona pruža u pogledu poboljšanja života.

Projekt je u skladu sa strategijom Europa 2020 jer se bori protiv diskriminacije starijih osoba, strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. u kojoj je jedna od glavnih strateških aktivnosti unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici te Strategijom socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje od 2017. do 2020., odnosno s ciljem:

Povećati dostupnost socijalnih usluga u zajednici. Operativnim programom Europske unije „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ predviđeno je ulaganje u socijalno uključivanje te je od velike važnosti ulagati u ovaj projekt budući da će se ispunjavanjem ciljeva projekta doprinijeti postizanju općeg cilja natječaja, odnosno smanjit će se socijalna isključenost ranjivih skupina društva.

Projektom se želi osigurati prijevoz starijih osoba pri čemu će veliku ulogu imati promocija samog projekta budući da je jako bitno informirati stanovništvo o mogućnostima koje im se pružaju.

Ciljana skupina koja će biti obuhvaćena projektom su osobe starije od 65 na području Općine Netretić, točnije njih oko 100. Projektom se planira povećati dostupnost prijevoza, odnosno prijevoz će biti dostupan svakodnevno, 40 sati tjedno te ukoliko je potrebno koordinator aktivnosti može poslužiti kao pratnja. Prijevoz će biti dostupan prvenstveno u medicinske svrhe, a potom i za ostale slobodne aktivnosti kao što je odlazak u trgovinu, crkvu, groblje, rekreaciju i slično. Promocijom projekta obići će se svih 16 mjesnih odbora Općine te će se nastojati prikupiti informacije o stvarnim potrebama na pojedinom području te informirati sve zainteresirane o postojanju usluge prilagođenog prijevoza.

Partner na projektu je Općina Netretić budući da je povećanje životnog standarda lokalnog stanovništva kroz razvoj usluga, prostora i infranstrukture jedan od ciljeva Strateškog razvojnog programa Općine Netretić za razdoblje 2016.-2020. Partnerstvo je neophodno budući da se projekt planira provoditi na području cijele općine. Glavne zadaće partnera biti će promocija projekta te ostvarivanje kontakata s mjesnim odborima.

Uz doprinos gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji ESF je glavni financijski instrument EU za ulaganje u ljude. Fondom se povećavaju mogućnosti zapošljavanja europskih građana, promiče bolje obrazovanje te poboljšava situacija najugroženijih osoba na rubu siromaštva. Glavni tematski ciljevi ESF-a su: poticanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva, ulaganja u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te povećavanje sposobnosti institucija i učinkovitosti javne uprave.