Međunarodni dan pismenosti obilježava se 8. rujna, a utemeljio ga je UNESCO davne 1967. s ciljem promoviranja važnosti učenja i pismenosti, ali i osvješćivanja javnosti o problemu nepismenosti koji još uvijek pogađa veliki dio svjetskog stanovništva. Zastrašujući je podatak da milijuni djece diljem svijeta još uvijek nemaju pristup ni osnovnom obrazovanju.

U Karlovačkoj županiji u skupini stanovništva starijeg od 15 godina ima 1.659 nepismenih od ukupno 117.828 stanovnika, tj. 1,4% stanovništva. To je nešto manje od prosjeka za Republiku Hrvatsku – 1,8%.

U segmentu stanovništva starijeg od 15 godina, čak 2,48% ukupnog stanovništva je bez završene osnovne škole, dok je prosjek za Republiku Hrvatsku 2,4%. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Karlovačka županija je iznad hrvatskog prosjeka.

Nepismenost je nepoznavanje pisma, neupućenost u vještinu čitanja i pisanja. Prema metodologiji korištenoj u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, pismenom se smatra osoba koja može s razumijevanjem pročitati i napisati kratak, jednostavan sastavak o svome svakidašnjem životu. Kriterij po kojem se neka osoba svrstava u nepismeno stanovništvo različit je od države do države.

 

Zanimljiva povijesna crtica:

Godine 1912., na popisu svih župljana župe sv. Marije Magdalene u Prilišću, zabilježene su samo dvije nepismene osobe. Župa je tada imala 2.717 stanovnika.

Danas je nepismenost najrasprostranjenija u južnoj i zapadnoj Aziji, gdje živi 51% nepismenog stanovništva.

Prema podacima Popisa 1953. godine 16,3% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske starog 10 i više godina čine nepismeni. Ako promatramo promjene u broju nepismenih osoba kroz popise, primjećujemo da se udio nepismenih osoba smanjuje te je 2011. iznosio samo 0,8%. Većinu nepismenih osoba čine žene, kojih je 1953. bilo 2,8 puta više nego nepismenih muškaraca, a 2011. bilo ih je čak 3,8 puta više, prije svega zbog činjenice da žene u prosjeku žive 7 godina dulje od muškaraca te da u proteklim desetljećima nisu u tolikoj mjeri bile zastupljene u obrazovnom sustavu kao danas.

Podaci Popisa 2011. pokazuju da većina nepismenih žena pripada starijim dobnim skupinama. Čak 64,6% nepismenih čine žene starije od 60 godina, a ostalih 35,4% nepismenih čine muškarci svih dobnih skupina i žene mlađe od 60 godina.

Ako se promatra nepismene prema regionalnoj rasprostranjenosti, najveći je udio nepismenih osoba starih 10 i više godina u Šibensko-kninskoj županiji i iznosi 2,0% ukupnog stanovništva te županije, dok najmanji udio imaju u Primorsko-goranskoj županiji, samo 0,3%. 

(8.9.2017. - NV)