Prilikom akcije "Hodanjem do zdravlja", od Zilja do Vinice preko Žeželja i uz Kupu natrag, koju su organizirali Preloški muzikanti i KP Kolpa, zabilježeni su ovi živopisni proljetni pogledi sa Žeželja na dolinu rijeka Kupe...(30-4-2017)

1-Zilje 0582-Zilje 0593-Zilje 0604-Zilje 0615-Zilje 0626-Zilje 0637-Zilje 064