Novigradski most na Dobri jedan je od najstarijih riječnih mostova u Hrvatskoj. Nezna se točno kad je sagrađen ovakav kakav i danas služi prometu, ali kao most preko rijeke Dobre pod novigradskim kaštelom na kojem se plaća cestarina spominje se već u popisu dobara Stjepana Frankopana Ozaljskog 1558.godine. Zbog mostarine novigradske na mostu preko Dobre piše i Vuk Frankopan vojvodi Miki Klasniću 1560.godine: "Mostovinske pineze i dohodčine da mi spravno drži, ar je hočemo o božiću od njega uzeti". Preko toga je mosta prolazila i stara dionica karolinške ceste građena u prvim desetljećima 18.stoljeća. Na jednom planu iz druge polovice 18.stoljeća također se vidi ovaj most na Dobri pod Novigradom. Dakle most na Dobri u prometu je već puna četri stoljća, no sigurno je da nije jednako izgledao od samog početka. Nekakav je most preko dobre morao postojati i u srednjem vijeku za cestu koja je iz Jarčeg polja vodila preko rijeke Dobre do starog plemenskog kastruma Dobre i povezivala ovaj utvrđeni grad preko Švarče s gradom Steničnjakom.

Sadašnji je izgled most na Dobri pod Novigradom najvjerovatnije dobio u vrijeme izgradnje Karolinške ceste. Izvješće iz 1736. koje govori o još nekim poslovima na tom dijelu ceste govori da za izgradnju mosta na Dobri nisu predviđena novčana sredstva u troškovniku za njezinu gradnju pa bi se za gradnju tog mosta trebao pobrinuti tamošnji vlasnik feudalnog posjeda. Most ima deset otvora od kojih je osam zidano u polukružnom obliku dok su ona dva na desnoj strani zidana segmentnim nadvojima. Idući od lijeve prema desnoj obali, drugi i treći otvor su bili u drugom svjetskom ratu porušeni te obnovljeni armiranim betonom. Veličina presvođenih otvora iznosi između 488 i 490 cm. Niveleta mosta je u usponu, polako se diže prema sredini. Ukupna dužina mosta iznosi 122 metra. Most premošćuje rijeku Dobru gotovo pod pravim kutom i ima dva izrazito uočljiva dijela. Osnovna dužina ima osam otvora za prolaz vode i prilaz mostu s lijeve strane. Korisna širina mosta iznosi 415 cm. Svodnu polukružnu konstrukciju mosta nose čvrsto, masivno i vrlo kvalitetno zidani piloni. I ograda je mosta masivna, građena od kamena debljine 50 i visine 60-75 cm. Most na rijeci Dobri pod gradom Novigradom velika je monumentalna građevina. Taj je most jedan od najvrednijih spomenika graditeljstva stare hrvatske mostogradnje. (turistcro)

Snimljeno 29.9.2009. dok je Dobra još bila pitoma i mirna rijeka:

01-127 272103-127 271504-127 271805-127 271907-127 272206-glazb-čestitka02-127 271608-127 2723

...a ovih zimskih dana (8.1.2015.) vide se tragovi "podivljale" vode nakon izgradnje HE Lešće:

12-IMG 709013-IMG 709214-IMG 709418-IMG 710516-IMG 710015-IMG 709920-20150108 13375919-20150108 12434421-20150108 133921

 

NV