Razorena imanja, spaljena domaćinstva a pomoći niotkuda

Ono što nisu srušile avionske bombe progutao je požar. Ljudi su u očaju, nemoćni i beznadni, zastrašeni, tek uz pomoć susjeda i rodbine preživljavaju iz dana u dan, a značajnije pomoći za većinu nije bilo niotkuda... Bilo je to najveće prokletstvo Prilišća nakon turskih provala. 

- Donje Prilišće  4 (novi 44), izgorjela kuća i svi objekti

Vlasnici: Nikola Miketić i Marija r. Sladić

Ukućani: djeca: Nikola (24 god. umro 23.1.1945.), Marija (17 god.) i Anka (10 god.); Bara Sladić r.Dokman (punica), umrla  3.11.1944.

Desetak godina, do podizanja nove kuće, živjeli su u kući Nikole Gojaka kbr. 58 (u Vidonići), zajedno s obitelji Brinski. Slijedeće zime tu je umro sin Nikola.

- Donje Prilišće  5 (novi 46), izgorjela kuća i svi objekti, a u štali izgorio jedan vol dok se drugi uspio otrgnuti i pobjeći

Vlasnici: Roza Sladić r. Bendeković i sinovi Josip i Juraj, i Franjo u Kanadi

Ukućani: Franjina djeca: Marija (18 god.), Kata (17 god.) i Nikola (11 god.)

Prvo se sklonili kod kćeri i sestre Marije Erdeljac r. Sladić u Gornje Prilišće 46 (u "Bestići"). Potom (oko 6 godina), do podizanja nove kuće, živjeli su u župnom dvoru (farofu), gdje je 1947. umrla majka Roza. Odatle se Marija udala za Nikolu Jakšića, a Josip oženio Barbarom Jakšić i tu im se rodila prva kćerka Anka.

- Donje Prilišće  6 (novi 43), izgorjela kuća i svi objekti

Vlasnici: Nikola Šubašić i stric Stjepan Šubašić

Ukućani: Nikolina mati Bara r. Car, supruga Marija r.Leš i djeca Josip ( ) i Barka ( ), Stjepanova snaha Marija r. Čoholić (supruga sina Jure u Kanadi) i djeca: Franjo (17 god.) i Marija (15 god.), Miho (Mihalj)?

Stjepan kojeg je rafal iz aviona teško pokosio preko trbuha, podlegao je teškim ranama drugog dana u bolnici u Karlovcu, gdje je i pokopan na Dubovačkom groblju. Njegova obitelj ("Majorovi") preselila se u kuću koju je kupio sin Jure iz Kanade.

Nikolina obitelj ("Carovi") živjela je skoro deset godina u napuštenoj i preuređenoj štali pok. Janka i Roze Volović na kbr. 10 (na "Pezinovom").

- Donje Prilišće 11 (novi 39), jedna bomba porušila kuću, a druga štalu u kojoj su ubijeni konji i bik. Sin Line ostao neozlijeđen, zaklonjen pod stog slame u neposrednoj blizini

Vlasnik: Leonard Volović

Ukućani: supruga Kata r. Boljkovac i sinovi Leonard (29 god.), Janko (22 god.) i Franjo (18 god.)

Gotovo deset godina do podizanja nove kuće, živjeli su u prizemlju i potkrovlju pomoćne zgrade ("kašće").

- Donje Prilišće 12 (novi 38), porušena kuća i štala, ostao samo sjenik

Vlasnici: Magda Brinski rodj. Volović i suprug Josip u Kanadi / Americi

Ukućani: djeca: Vilko (21 god. umro 30.1.1946.) i Leonija (14 god.)

Zajedno sa stradalom obitelji Miketić, živjeli su na kbr. 58 u kući Nikole Gojaka. Od posljedica bolesti iz ratnih godina tu je umro sin Vilko, a odatle se udala i kći Leona za Mirka Cunića. Ostavši sama, mati Manda preselila na kbr. 54 u preuređenu stolarsku radionicu u kojoj su do odlaska u Ameriku živjeli Bare Veselić i njen sin Josip. Nakon desetak godina vratila se na svoje ognjište u novu kuću u kojoj je dočekala povratak muža iz Amerike.

- Donje Prilišće 13 (novi 35), porušena kuća i dio objekata

Vlasnik: Slavko Volović

Ukućani: majka Kata r. pl. Franković i supruga Veronika rođ. Vulaković

Sin Slavo za kojeg se pretpostavlja da je kao pripadnik ustaških snaga bio umiješan u naručivanje nesretnog bombardiranja, ubijen je po završetku rata u akciji OZNA-e u Tončić selu. Mati je sa snahom živjela u preuređenom dijelu štale dok nije za stanovanje obnovljen dio porušene kuće kada se snahi Venki priženio Ivan Šubašić ("Doktor").

- Donje Prilišće 49 (novi 42), izgorjela kuća

Vlasnici: Ana Volović rođ. Lorković i suprug Franjo Volović u Kanadi

Ukućani: sinovi: Nikola (16 god.) i Franjo (14 god.)

Teško oštećena kuća je improviziranim krovom na jednu vodu, djelomično osposobljena za boravak, a nakon pet godina obnovljena s pomoći supruga i oca Franje koji je 1954. umro u Kanadi ne vidjevši Prilišća po odlasku.

- Donje Prilišće 54 (novi..), srušena kuća

Vlasnici: Bara Veselić rođ. Sestrić i suprug Nikola Veselić u Americi

Ukućani: sin Josip (12 god.)

Do odlaska, početkom 50-ih godina, k mužu i ocu u Ameriku, živjeli su u prilagođenoj stolarskoj radionici, u koju se po njihovom odlasku uselila Manda Brinski.

- Donje Prilišće 7o (novi 40), kuća oštećena i porušen sjenik i silos za silažu, a u sjeniku uništena sva gospodarska oprema (zaprežna kosilica, sječkalica, vijalica, kola...)

Vlasnik: Nikola Volović

Ukućani: supruga Franca r. Boljkovac i sin Vinko (29 god.)

Eksplozijom triju vezanih bombi, odbačeni dijelovi sjenika i oruđa nađeni su na udaljenosti par stotina metara. Nekoliko godina, do podizanja novog sjenika, korišten sjenik Bare Erdeljac na kbr. 51.

- Donje Prilišće 29 (novi 50), bombom oštećena kuća

Vlasnici: Matija Horvat isupruga Marija rođ. Pavlaković

Jedna bomba koja je pala prije kuće, napravila je jamu koja se i danas vidi, a druga je probila krov kuće i ... Supružnici su ostali živi i zdravi jer su se prije sklonili u podrum Ivana Volovića na kbr. 56.

- Donje Prilišće 26 (nikada nije obnovljeno), srušena kuća i objekti osim sjenika

Vlasnik: Franjo Žunić

Ukućani: pomajka Ana udova Bestić r. Pavlaković, supruga Ana r. Gojtan i kćeri Marija (21 god.) i Barbara (19 god.)

Stoku zbrinuli drugi dan u Novigradu kod bratića Josipa Žunića, tada novigradskog župnika. Obitelj se privremeno uselila u podrumski dio oštećene kuće u susjedstvu, protjerane obitelji Ivana Haramića ("Sort"), Donje Prilišće 36.

Krajem godine, s prvim snijegom, preselili su u Srednje Prilišće kbr. 9 (novi..) u kuću pokojne tete Ane Erdeljac r. Sestrić ("Kovačica" na "Srivanovom" umrla 1943.). U ovu ranije naslijeđenu kuću nisu mogli useliti dokle se u njoj nalazio partizanski štab.        

- Donje Prilišće 34 (novi 18), izgorjela kuća, a spriječeno da se požar proširi na ostale zgrade

Vlasnik: Josip Vinski u Kanadi

Ukućani: supruga Bara r. Čoholić, svekrva Magda r. Sestrić, djeca: Anka (19 god.), Josip (17 god.), Ivan (15 god.) i Ljubica (5 god.)

Šezdesetih godina postupno svi odselili u Kanadu.

- Donje Prilišće 36 (novi 19), katni dio i krovište oštećeni eksplozijama bombi palih na susjedstvo

Vlasnik: Ivan Haramić

Ukućani: supruga Ljuba r. Bahorić, sin Josip (23 god.), snaha Barbara r. Gojtan (20 god.), unuk Ivan (6 mjeseci) i kći Ana (10 god.)

Zbog sina Josipa (pripadnik domobrana) koji je izbjegavao pristupanje partizanima, kuća je bila iseljena nedugo poslije bombardiranja, a veći dio pokretne imovine konfisciran. Roditelji i sestra su "protjerani" na Veliku Jelsu gdje su boravili kod Jelke Matan, a supruga sa sinom se vratila majci Ani Gojtan r. Novosel ("Johovka", Donje Prilišće 47 , novi kbr. 5).

U podrumskom dijelu prazne i oštećene kuće, smjestila se stradala obitelj Franje Žunića sa susjednog  kbr. 26, boraveći tu do preseljenja u Srednje Prilišće 9.

- Donje Prilišće 37/38 (novi 14), porušena kuća sa štalom i u njoj ubijen par volova

Vlasnik: Miko Sladić ("Mežnar")

Ukućani: supruga Magda r.Ladešić i kćeri: Marija (20 god.),Franca ? (19 god.), Barbara ? (16 god.) i Katica ? (12 god.)

Ukućani su preživjeli bombardiranje sklonjeni u podrumskom dijelu kuće, pored štale u kojoj su ubijeni volovi. Do podizanja nove kuće, boravili na napuštenom kbr. 74, Janka Gojtan  i Magde (r. Žunić).

- Donje Prilišće 35 (novi 17), izgorjela štala, kuća lakše oštećena, ubijena jedna krava

Vlasnik: Franjo Gojtan

Ukućani: supruga Ljuba (Amalija) r. Starešinić i djeca: Nikola (god.), Anka (god.), Franca (god.), Marica (god.), Ljubica (god.), Vilko (god.) i Vilma (god.).

- Donje Prilišće 42 (novi 2), bombom oštećena kuća, pogotkom u sredinu kuće probijen i pod. Vlasnik: Franjo Gojtan

Ukućani: supruga Barbara r. Pavlaković, sin Božidar

- Donje Prilišće 45 (novi 23), izgorjela kuća

Vlasnici: Ana udova Škrtić  r. Starešinić, (ranije udova Pongratz) i sinovi

Ukućani: (djeca) Franjo, Nikola, Ivan, Barbara i Ana

Do obnove kuće živjeli kod sestre Kate Jakšić (r. Pongratz) u Donjem Prilišću 20.

Donje Prilišće 61 (novi 12), izgorjela kuća pokrivena škopom, drvena štala i svinjci

Vlasnik: Josip Haramić

Ukućani: majka Kata r. Čoholić, supruga Franca r. Vipavec i sin Josip (1 god.)

Dok su ukućani, zaklonjeni pod orahom, bespomoćno gledali, izgorjelo im je sve osim hisa (na mjestu današnje gredice), u kojem su boravili do podizanja nove kuće.

- Srednje Prilišće 17 (novi 12), kuća počela gorjeti, ali je vatra ugašena

Vlasnica: Bara Šimunović rođ. Boljkovac udova pok. Janka Šimunovića ("Srećinka")

Ukućani: kći Ana Pavlaković

- Srednje Prilišće 24 (novi 5), srušen senjik-steljarka i ranjena Franca Šimunović

Vlasnik: Josip Šimunović ("Pereta")

Ukućani: supruga Franca r. Adlešić i kćerke Anka (30.9.1940. - 21.9.1944.) 3 god. i Berta 5 mjeseci

- Srednje Prilišće 36 (novi 15), kuća dijelom izgorjela dok je požar ugašen

Vlasnik: Josip Boljkovac

Ukućani: majka Ana r. Šimunović, supruga Bare r. Skube i brat Juraj

- Gornje Prilišće 8 (novi 35), kuća počela gorjeti ali je požar ugašen

Vlasnica: Bara Luić udova pok. Nikole Luića

Ukućani: sinovi: Rudolf (15 god.), Ivan (13 god.) i Mihovil (11 god.)

- Gornje Prilišće 31 (novi), kuća  izgorjela

Vlasnica: Ana Šimunović r. Čepuran, udova Antuna Šimunovića iz Srednjeg Prilišća 15

Ukućani: sin Mijo (29 god.)

Kao pomoć dobili malu drvenu kuću od države, koja postoji još uvijek.

- Vukova Gorica ?  (novi), porušeno čelo kuće

Vlasnici: Marija ? Pavlaković ("Mimica")

- Vukova Gorica 45  (novi), kuća  izgorjela

Vlasnik: Josip Moškun

Ukućani: supruga Kata r. Gojtan i sinovi: Nikola (22 god.), Josip (20 god.), Franjo (17 god.), i Vladimir (14 god.)

Kao pomoć dobili malu drvenu kuću od države. 

(2014-06-05, 20:32) Josip Volović