Izložba misnog ruha dobiva sve veći i sve širi značaj. Obišli su je brojni posjetitelji, pojedini su došli u Prilišće samo zbog nje. Posjeta predstavnika Ministarstva kulture – Konzervatorskog odjela Karlovac, koji su ujedno i stručni nositelji ove izložbe i Hrvatskog restauratorskog zavoda daje nam novu nadu da će ovi predmeti značajni za hrvatsku kulturnu baštinu biti još dodatno istraženi, restaurirani i zbrinuti kako to nalažu propisi. Otvara se i mogućnost nabave ormara s plitkim i širokim ladicama za čuvanje misnog ruha, te tiskanje brošure kojom bi se dodatno promovirala vrijednost izloženog kulturnog nasljeđa, također i onih predmeta koji zbog skučenosti prostora nisu izloženi.

„...jer, sve to govori o ondašnjoj ekonomskoj moći Prilišćana, o kulturi i obrazovanju, te o povezanosti s europskom kulturom.“

Time bi se osnažila svijest o našoj kulturnoj baštini kao zajedničkoj vrijednosti i o njenoj posebnosti, a ujedno i podigla svijest o važnosti prepoznavanja i afirmiranja vlastitog kulturnog identiteta. Ministarstvo kulture skrbi i uspostavlja mjere zaštite kulturne baštine s ciljem osiguranja njene održivosti što podrazumijeva identificiranje, dokumentiranje, istraživanje, održavanje, zaštitu, korištenje kao i promicanje njenih vrijednosti.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara. Time osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju te utječe na kvalitetu života u europskom okruženju.

(2014-05-15, 23:14) NV

1-IMG 6179